Relocation taxation

מיסוי רילוקיישן

משרדינו מספק פתרונות
 רילוקיישן לתושבי ישראל ותושבים זרים ומטפל במאות רבות של מקרי ניוד עובדים מישראל לחו"ל, מחו"ל לישראל וכן ניוד עובדים בין מדינות זרות. על לקוחות המחלקה נמנות חברות גלובליות וישראליות מהמובילות בתחומןהמשרד מציעה מגוון שירותים תומכים לאורך תהליך הרילוקיישן ביניהם תכנון מס, יישום פתרונות מס ושירותים רבים אחרים. למשרד היכרות מעמיקה עם כללי ותקנות מס הכנסה הנוגעים לניוד עובדים והתנהלותם מול הרשויות השונות בישראל ובמדינות אחרות בעולם.

השירותים שלנו - ייעוץ מס רילוקיישן - בטרם היציאה לרילוקיישן

1.    ייעוץ לקראת ניוד עובדים מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל

2.    ייעוץ הניתן לפני היציאה לרילוקיישן. הסבר על השלכות מס בישראל ובמדינת היעד החלות על העובד, כולל קביעת התושבות לצרכי מס הכנסה וביטוח לאומי, מס יציאה, מיסוי מניות ואופציות, אמנות המס אם קיימות וחבויות להגשת דוחות ודיווחים שונים על הכנסות לשלטונות במדינות היעד והמקור

3.    הכנת מזכרים בעניין השלכות וחשיפות מס הנגזרות מאופן ההעסקה במדינות היעד והמקור

4.    חישובי מס משוערים חודשיים/שנתיים על מנת להעריך את עלות המעביד ואת השכר נטו של העובד בחו"ל ובישראל במידה ויחשב כתושב ישראל

5.    יעוץ לגבי מיסוי אופציות ו-RSU במדינת היעד והמקור וחבות ניכוי המס במקור של החברה בישראל ובמדינת היעד

6.    טיפול שוטף במהלך הרילוקיישן

7.    בחינת חלופות לעניין העסקת העובד בחו"ל תוך יצירת אופטימיזציה בין צרכי החברה והעובד וחבויות המס החלות בחלופות השונות

8.    הכנת דוחות מס ישראלים ודוחות מס אמריקאים.

9.    ייצוג העובדים מול רשויות המס בישראל (דיון בנושא תושבות, בקשה להחזרי מס בשל כפל מס בגין מימוש אופציות, קבלת פטורים מהגשת דוחות או מניכוי מס במקור ורולינגים לגבי מימוש אופציות(. 

10. ייצוג העובדים מול רשויות המוסד לביטוח לאומי (תקופות המתנה לשרותי בריאות, דיון תושבות, זכאות לקצבאות ובקשה לפטור מביטוח לאומי עם מדינות אמנה)

11.  הכנת בקשות להקלות מס לעולים חדשים, תושבים חוזרים ותיקים, תושבי חוץ ותושבי ישראל. 

12. עזרה בביקורת ניכויים לעניין העובדים הזרים המועסקים על ידי החברה הישראלית או עובדים ישראלים הנשלחים לחו"ל מטעם המעסיק הישראלי.


על פי שיטת המיסוי בישראל, תושבי ישראל מחויבים לדווח על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה ולשלם את המס בישראל בגינן.
משמעות הדברים היא,  שתושב ישראל שביצע רילוקיישן לחו"ל, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק תושבותו לרשויות המס וביסס את טענותיו לגבי עמדתו. 
כתושב ישראל לצורכי מס יחויב בדיווח על כל הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ובתשלום מס במדינת ישראל. ייעוץ מס רילוקיישן
עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את סוגיית הניתוק עד לחזרתם לארץ. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free