תושב חוזר

על מנת לעודד ישראלים הגרים בחו"ל לחזור ולהתגורר בישראל, קבעה ממשלת ישראל בתאריך 9.9.08 את החוק לתיקון מס הכנסה (מספר 168 והוראת השעה) ובמסגרתו רפורמה מקיפה ובה תקנות והטבות אשר נועדו לעודד ישראלים החיים בחו"ל לחזור ולהתגורר בארץ. תקנות אלו מתעדכנות מעת לעת (ולעיתים משתנות ממשרד למשרד) על פי החלטות ממשלה.
מי מוגדר כתושב חוזר?

ההגדרות הבאות באות להסדיר את זהותו וזכאותו של תושב חוזר בנסיבות משתנות ביחס למדינה וסוג ההון שבבעלות הפרט: 
תושב חוזר על פי החוק בישראל הוא תושב ישראל אשר הצהיר על הפסקת תושבותו למשך 6 שנים לפחות ולאחר תקופה זאת חזר להיות תושב ישראל.
 

 

הטבות המס לתושב חוזר ותיק

הטבות המס הרבות להן זכאי כל תושב חוזר ותיק (אשר במסגרת הרפורמה מעמדם הושווה למעמד עולים חדשים מבחינת הטבות המס) מעמידים את הקביעה בעניין לחשובה ורגישה ולפיכך מצריכה היא תכנון מס מקדים עוד בטרם חזרת מבקש הטבות המס לישראל. בהתאם לתיקון מספר 168 בפקודת מס הכנסה אשר פורסם בחודש ספטמבר שנת 2009, הוחלטו על מספר הקלות מס ומתן פטורים ממס על הכנסות רווח הון והכנסות פסיביות בחו"ל, אשר מקנים לתושבים חוזרים ועולים חדשים אז היכולת לבצע תכנון מס מקדים אשר יכול לחסוך אלפי שקלים. על מנת לקבל זכאות להטבות מס אלו על יחיד לעמוד בתנאים המוגדרים בפקודת מס הכנסה.

 

הטבות המס אשר מוצעות לתושבים חוזרים כוללות:

א. פטור ממס לתקופה של 5 שנים - תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך 5 שנים על הכנסות מריבית, מדיבידנד, מקצבה, מתמלוגים או מדמי שכירות, ומקורן בנכסים מחוץ לישראל שהיו ברשותו עוד  לפני שחזר ארצה.

ב. הקלות מס על הכנסה מפנסיה​ - הקלה נוספת שנקבעה במסגרת הרפורמה, הנה הגבלת סכום המס הניתן לחיוב בישראל על הכנסה מפנסיה המתקבלת בגין עבודה שבוצעה בעבר מחוץ לישראל עד לגובה שהיה חל עליה בחו"ל.

ג. הקלות מס על רווחי הון ממכירת נכסים - תושב חוזר יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל אשר נרכש טרם חזרתו ארצה,  ונמכר תוך 10 שנים מחזרתו ארצה.

 

 

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free